ตับอักเสบ เกิดจากสาเหตุใด

ตับอักเสบ เป็นโรคที่ คนทุกคนไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับตนเอง อาการของคนส่วนใหญ่ จะมีอาการอ่อนเพลีย ตัวเหลืองตาเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา บางรายไม่สามารถ สมัครงานหรือไปต่างประเทศได้เพราะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

ตับอักเสบเ หรือ โรคตับอักเสบ ส่วนใหญ่แล้วเกิดจาก การรับประทานยารักษาโรคติดต่อกันเป็นเวลานานๆ  หรือ เกิดจากพิษของเครื่องดืมที่มี แอลกอฮอล์ (สุรา เบียร์) นอกนั้นที่อาจพบได้แต่น้อยกว่า 2 สาเหตุแรกมาก คือ จากสารเคมีที่พิษ เช่น สารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้ หรือ ยารักษาโรคเกือบทุกชนิดถ้าใช้ในปริมาณมาก และอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสให้เกิดสารพิษสะสมต่อตับเป็นเวลานาน และ ก่อให้เกิดการอักเสบได้

ยาที่มีผลกระทบต่อตับและก่อให้เกิดการสะสม เช่น ยาแก้ปวด ยาลดไข้พาราเซตามอล ยาฮอร์โมน ยารักษาวัณโรค  เป็นต้น

นอกจากนี้ บางคนร่างกายยังมีความไวในการตอบสอนงต่อยาบางชนิดเป็นมากผิดปกติ โดยไม่ขึ้น กับ ขนาดและปริมาณของยา

บางคนไม่มีปัจจัยเสี่ยง และแพทย์ไม่สามารถวินิฉัยได้ว่าจะเกิดได้อย่างไร กับยาตัวใด เชื่อว่า อาจจากกรรมพันธ์ของคนๆนนั้นเอง เรียกว่า เกิดภาวะไวผิดเพี้ยนต่อยา (Idiosyncra tic drug reaction)

ดังนั้น การใช้ยาต่างๆ จึงต้องใช้เฉพาะต่อเมื่อมีข้อบ่งใช้ ในขนาดยาและตามระยะเวลาที่ถูกต้อง ไม่ใช้ยามากเกินไป นึกจะกินก็กิน ต้องได้รับความเห็นจากแพทย์ก่อน ถึงจะค่อยรับประทานยาได้ ดังนั้น การใช้ยาทุกชนิด โดยเฉพาะยาตัวใหม่ที่ไม่เคยใช้มาก่อน ควรต้องเป็นการแนะนำจาก แพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล เสมอ

วิธีการสั่งซื้อ

1 ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1 ) เบอร์โทร 086-897-9297
2 ) แอด LINE กดเลย : @omegatea สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม